Local Organising Committee

Peter Hollowell

Jessica Carter

Sophie Downes

Jamie Fearnley

Tom Waigh

Haoning Gong

Xuzhi Hu

Mingrui Liao

Ke Fa

Huayang Liu

Sean Ruane

Kangcheng Shen

Zongyi Li

Jian R. Lu